Když se představitelé “elity” vypořádávají s “plebejkou”

Nerada bych, aby tento naprosto ukázkový příklad arogance některých pánů podnikatelů s více než dobrými konexemi na politické špičky zapadl. Nehledě k tomu, že pan podnikatel výhledově v rámci nějakého náhlého záchvatu předvolebního studu či rovnou na popud svých politických kurtizán, které pase, může stále své facebookové výblitky smazat.

Oč kráčí? O nic menšího nežli privatizaci přinejmenším na hraně korupce, jak je u nás ve Vítkovicích dobrým zvykem. Kámošovi se prostě přihraje pozemek za hubičku, kámoš nám za to zadotuje politickou prezentaci. O tomto pozadí jsem však v dané době neměla nejmenší tušení. Jediné, čím jsem se řídila, bylo mé svědomí a moje loajalita vůči občanům lokality, ve které má k privatizaci dojít.

Jedná se o pozemek před veterinární klinikou, kus palouku, který takto zmizí pod zpevněním nezbytným k tomu, aby jej pan podnikatel mohl používat k deklarovanému účelu, tedy coby manipulační plochu pro svůj či firemní vozový park.

Už v tomto okamžiku začínají selhávat mé logické obvody, protože i naprostému blbci musí být jasné, že tam, kde je veterinární klinika, jsou zákonitě zvířátka, v naší zemi převážně pejsci. A že pejsek někde potřebuje vykonávat svou potřebu. Jde-li o veterinární kliniku, pejsci bývají takovýmto prostředím často stresováni, což může na jejich potřebu mít, ehm, stimulační vliv. Tedy, že mohou potřebovat více.
Dalším aspektem je samotné čekání v čekárně, je-li fronta dlouhá, je pro mnohé zvířecí miláčky určitě lepší čekat venku na trávníku, než v uzavřené místnosti. Já vím, že konstatuji věci evidentní, ale politická praxe mě poučila, že s politickými odpůrci je nutno takto jednat, jde-li totiž o sponzorské dary, jsou schopni obdivuhodné selektivní slepoty a hluchoty. Chci tím pouze říci, že považuji za naprosto logické, když je před veterinární klinikou zatravněná plocha. Čím větší, tím lepší.

Osobně se domnívám, že náš obvod už dostal divokými privatizacemi skutečně hodně co proto. Víme všichni, kdo za to může. Kdo si prostě z Vítkovic udělal bezednou kasičku na milodary pro stranické sponzory či k vytváření „zavázaných“ osob. A z osobních zkušeností vím, že v těchto případech se dosavadní páni starostové neštítili ani dělat z lidí, kteří obci nic nedlužili, bezdomovce. Na ulici končily rodiny s dětmi a žádný z dosavadních pánů starostů se ani neuzarděl, vždyť se tak rádi ohánějí „podporou místního podnikání“! A stojí-li mamina s nemluvnětem v cestě podnikatelskému záměru, pan starosta má velmi ostře vyhraněné priority.

Dovolte mi nyní, abych se ještě pozastavila nad samotným pojmem „podpora místního podnikání“. Já si to vysvětluji tak, že místní občané a voliči mohou podnikat a obec jim v tom vychází vstříc. Ve Vítkovicích to však v praxi vypadá jinak. Na území našeho obvodu podnikají různé „náplavy“, které zde nežijí. Proto mají naprosto u zádele, jaký dopad má jejich podnikání na prostředí. Hluk, prach, zápach, ošklivost, to jsou průvodní jevy v příliš mnoho případech podnikání. Jenže pánům podnikatelům je to jedno. Oni zde nebydlí. V místech, kde skutečně bydlí, by si něco takového nemohli v žádném případě dovolit, sousedé či rovnou samotné jejich „vystájlované“ manželky, ti všichni by je hnali, kdo má v tom hnusu, smradu a kraválu žít. Oni nemusí. My však musíme, chtě nechtě, protože nám to takto zařídili naši páni radní. A nehodlají toho zanechat. Ano, Vítkovice jsou průmyslovou čtvrtí. Je velmi složité zkombinovat dohasínající průmysl s pěkným prostředím pro bydlení. Není však nejmenší důvod stav ještě zhoršovat. Tedy pokud skutečně páni radní pracují pro obec s jejími občany a ne pro jednotlivce s konty plnými pádných argumentů, kteří k nám přicházejí outsourcovat své podnikatelské záměry. Pro koho páni radní skutečně pracují, je vidět na našich ulicích. Já sama to nemusím nijak zvlášť zdůrazňovat. Tohle dojde i podprůměrně inteligentnímu člověku.

Vraťme se však k firmě, která hodlá privatizovat kus louky u vítkovické veteriny. Z této oblasti obdržela radnice mnoho stížností na hlučnost a zápach způsobené právě činností dotyčné firmy, firmy Apollo, s. r. o. Ale pročpak by to radnice řešila, vždyť pan podnikatel je na ně tak hodný, například zadotoval vánoční večírek v domově důchodců, na kterém se mohl pan starosta Dlabal spolu se svým věrným pobočníkem Koláčkem prezentovat coby div ne mesiáši. Z čehož vyplývá – když platíte panu starostovi jeho PR, můžete si ve Vítkovicích dělat bordel, jaký chcete. Pan starosta Dlabal má také své jasné priority. A ještě vám věnuje za pár stříbrných pozemeček z městského fondu, služebníček, pane podnikateli, vaše penízky nám totiž nikdy nesmrděly.

A jelikož obrázky často hovoří lépe nežli bych vám sama byla schopna popsat, zde pár milých náhledů, opravdu, nejedno křehké srdéčko se musí zatetelit a nejedno oko prostě musí uronit slzu dojetí.

Apollo děkuje panu starostovi
Author: Lenovo
« 1 of 5 »

A nyní slibovaná ukázka vpravdě věcné diskuze pana podnikatele s mou maličkostí. Je signifikantní, jak pan podnikatel dryjáčnicky zdůrazňuje, že lžu, aniž by byl vůbec schopen, natož tak ochoten odcitovat tuto mou údajnou – jím tolik zoufale zdůrazňovanou – lež. 🙂

FB 1
« 1 of 13 »

Předmětná diskuze se nachází pod tímto linkem. Pro úplnost přidávám i odkaz na video ze zasedání, kvůli kterému ke mně pan majitel firmy pocítil ten náhlý nával nefalšované třídní zášti. 😀

Závěrem? Ohledně daného pozemku existuje petice. Nejsem v ní přímo zaangažována, ač ji plně podporuji. Tj. nejsem členkou petičního výboru a jelikož v dané lokalitě nebydlím, nemohu se pod ni podepsat coby občan potenciálně postižený záměry radnice a pana Baiera. Páni radní se však odmítli názorem občanů bydlících v dané lokalitě vůbec zabývat. V tuto chvíli je míč na straně Magistrátu města Ostravy. I tam petice doputovala. Ovšem nejsem příliš optimistická v tomto ohledu. Vždyť všichni víme, že v čele magistrátu je známá privatizační sebranka v barvách uskupení ANO, šéfe! Jen vy, voliči, máte tu moc rozhodnout, jak tato „lapálie“ (a s ní tisíce dalších) dopadne.

A ještě malá douška – dobře se podívejte na videu, jak kdo hlasuje. O to legračnější je jednání pana místostarosty Kutěje, který poté, co se dozvěděl o existenci petice, začal značnou část svého drahého času (který mu platíme my, občané) trávit v dané lokalitě přesvědčováním zde bydlících občanů, že on se zasadí o to, aby se nic neprivatizovalo (sic!) a dokonce prý přislíbil omezit dosavadní hlučnost firmy tím, že na obecní náklady nechá kolem firmy vysázet túje. Jeden by skutečně zaplakal, ač všichni vyjmenovaní aktéři jsou především směšní.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *