Barák na odstřel

Byl jednou jeden dům. Dům na Štramberské 10. Dvoupatrový. V roce 1996 prodán (zprivatizován) za 55 tisíc Kč. Nekecám. Přikládám obrázek coby důkaz, aby mi zase někdo na zasedání zastupitelstva nevyhrožoval žalobami pro údajné nactiutrhání. Ušetřím mu tím práci a ztrapňování se.

Nízká cena je v kupní smlouvě zdůvodněna věcným břemenem, neb zaměstnanci obce potřebovali míti přístup k rozvodu topného systému, na němž závisely i okolní domy. I toto dokládám obrázkem.

Pro ty, kdož nechtějí rozklikávat, odcituji podstatnou pasáž. Je to standardní úřední ptydepe, navíc s drobnými stylistickými chybkami, ale máme-li být přesní…
‚Budoucí vlastník nemovitosti- nyní kupující, zřizuje prodávajícímu – vlastníku nemovitosti pozemku p.p.č. 942/5 o výměře 286 m2, k.ú. Vítkovice věcné břemeno v tomto rozsahu :
„právo přístupu, vstupu, pobytu, a výstupu k místům a z místa, kde je umístěn rozvod topného systému přilehlých nemovitostí – v domě čp. 732 na ulici Štramberská 10, Ostrava – Vítkovice“ za účelem čištění, údržby, opravy, úpravy i kontroly topného systému pro dodávku tepla z výměníku VŽ do ostatních bloků na Štramberské ulici“ jejichž vlastníkem je prodávající“.‘

Lze si klást otázku, co za starostu prodá barák, kde jsou rozvody tohoto druhu; a proč, když už mocí mermo chce něco prodat, neprodá barák vedlejší, ke kterému by nebylo nutno zřizovat takovéto věcné břemeno. Proč?
Co za starostu to bylo, vyplývá z následujícího obrázku, ukazuje jméno a podpis na kupní smlouvě.

Odhad ceny domu byl přitom dle znaleckého posudku násobně, co násobně, řádově (!) vyšší. Obrázek níže je ofocen stále z téže kupní smlouvy.

Píše se zde, ‚Nemovitost je popsána ve zaleckém posudku ze dne 20. září 1995, pod poř. Č. 239/114/1995 soudního znalce p. Ing. Zdeňka Kurečky, bytem (- – – – – – -), z oboru stavebnictví, odvětví – stavební materiál, stavby důlní a těžební, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské a stavební odvětví různá a pro obor ekonomika, odvětví – ceny a odhady nemovitostí, zapsaného u Krajského soudu v Ostravě pod pořadovým číslem Spr 1639/93 ze dne 23. 3. 1993, který prodávanou nemovitost ocenil částkou 934.940,– Kč (slovy: devětsettřicetčtyřitisícdevětsetčtyřicet korun českých).
Tomu říkám sleva. Napadá mě hláška zesnulého komika Šimka, jenž na sklonku své kariéry s politiky netančil, ale radši nic.

Pozemek pod domem byl pak v roce 2000 prodán obvodem spolu s jinými pozemky. Cena, za kterou byl prodán pozemek, který nás zajímá, tedy pozemek 942/5, činila 126.650 Kč.

Kýmpak? Překvapení se nekoná. Opět jméno a podpis pana tehdejšího starosty.

Takže obec zastoupená panem starostou Petrem Kutějem byla v roce 2000 o dům a pozemek chudší, avšak o 181.650 Kč „bohatší“. Vzpomene si někdo z čtenářů, za kolik se tenkrát v Ostravě odprodávaly byty do soukromého vlastnictví nájemníkům? A to znovu podotýkám, že budova má přízemí a dvě patra.

Možná by mě to tolik nedráždilo, kdybych v té době nebyla na mateřské dovolené, okolnostmi nucena žebrat u místní sociálky o dokrytí do životního minima, o příspěvky na běžné potřeby. A kdybych nemusela poslouchat od zaměstnankyň tohoto úřadu, které zde mimochodem pracují dodnes, řeči o tom, že obec nemá peníze, neboť skladba obyvatel je zde taková, jaká je. (Tenkrát jsem té „paní sociální“ řekla, že vzhledem k mojí barvě pleti lze oprávněně předpokládat, že já se jednoho dne budu živit prací.)
Takže zatímco mě drtila finanční nouze a obec se ústy svých zaměstnankyň vymlouvala, že nemá finance na to, aby se mi pomáhalo, tatáž obec rozdávala nemovitosti za hubičku. Navíc já vím, komu.

Čas však trhnul oponou. A soukromý subjekt zatím nakládal s nemovitostí dle svého uvážení. A obec s tím prý nemohla nic dělat.

V roce 2014 šla ČSSD v obvodu Ostrava – Vítkovice do voleb mj. s heslem, že bude vykupovat chátrající nemovitosti v soukromých rukou, aby jakože nehyzdily lepou tvář naší obce, a tyto pak následně popřípadě třeba i bourat.

Už se v tomto volebním období bouralo za šest – pardon, navýšili, ach, ty vícepráce – za sedm mega na ulici Sirotčí. Místní vědí.
Teď chtějí bourat dům na Štramberské. Prý nemají na investice. Prý jsou propadlé stropy, zničená střecha. Kdo nevěří, ať tam běží, na youtube jsou videa ze zasedání zastupitelstva, na kterých pan radní Kročil vykládá o koukání na hvězdy skrz střechu ze samého přízemí a pan místostarosta Kutěj (ano, stále tentýž) o tom, jak primátor Ostravy, pan Macura, touží bourat na Štramberské. A já si ta videa navíc ještě ukládám a zálohuji.
Přikládám fotografie stropů a krovu.

  
Jsou aktuální. Nepřijde mi, že by skrz ně mohl kdokoli pozorovat oblohu, ať už denní či noční. Ale třeba někteří páni radní disponují bystrozrakem, o kterém my, běžní smrtelníci, můžeme leda snít, co já vím…
Do domu nezatéká. Nemá narušenou statiku. Nepůjde k zemi snadno, bude to nákladné bourání.

Abych nebyla nespravedlivá, připouštím, v domě je nutno natáhnout nové omítky, vsadit dveřní zárubně, nová okna. Nejsou zde sociální zařízení, žádný vestavěný nábytek ani podlahové krytiny. Dům je holý. Ale stojí.

 

V řadě dalších domů. Po jeho odstranění zbyde ošklivá proluka. Takové malé vítkovické „ground zero“. Jedno z mnoha.

O odkupu za účelem bourání se hovořilo na zasedání zastupitelstva v březnu 2017. Byla projednána maximální cena, za kterou je obvod ochoten dům odkoupit s tím, že 70 % kupní ceny uhradí Magistrát města Ostravy. Prakticky to znamená – a bylo to tak na zastupitelstvu vysvětlováno – že částka 3.188.660 Kč je strop. Že možná se vykoupí za méně, ale jistota je jistota a je lepší to takto schválit. A hlavně se kladl důraz na to, že 70 % z této částky zaplatí Magistrát, že to nejde z obecních peněz.

To jsou přesně ty jemné nuance, kterým já nerozumím. Asi jsem houby politik. Pro mne jsou veřejné peníze stále veřejnými penězi a nechápu, v čem spočívá pro daňového poplatníka rozdíl, jestli jde transfer z rozpočtu obvodu, města, kraje, či ministerstva. Prostě nechápu. A tlačila jsem, jak by řekl klasik.

Pak bylo ticho po pěšině. A potom na zasedání prosincovém zastupitelstvo odsouhlasilo demolici. Nebylo řešeno, kdo demolici provede, kolik bude stát. Jen suchý zápis. Přehlasovali nás.

A nic víc. K nalezení je pak už jen zmínka, že Magistrátu města Ostravy poslal obvod Ostrava – Vítkovice na odkoupení nemovitostí částku 957.000 Kč. Ano, je tomu skutečně tak. Magistrát města Ostravy se na této ohavnosti aktivně podílí. I sám celou akci “výhodné znovunabytí” zrealizuje a zastřeší. Podpis primátora Macury se na kupní smlouvě, která je v tuto chvíli již uzavřena, jistě hezky vyjímá.

Na obrázku dole je ještě usnesení Rady městského obvodu Ostrava – Vítkovice, že správou nově nabytých nemovitostí je pověřen odbor komunálních služeb, dopravní a bytový, tedy v žádném případě finanční. (Přesto byl návrh na demolici zastupitelstvu v prosinci předložen místostarostou Kissem nikoli Kutějem.) Ale to už je jen taková třešinka na dortu pro hnidopichy fajnšmekry.

Každopádně si celá akce zasluhuje rešerši, je to jeden případ z více podobných.
Dům byl prodán za 55 tisíc. Pozemek pod ním za 126.650 Kč. V materiálech se pro jistotu zmiňují ještě další pozemky. A sice pozemek č. 942/57 a pozemek č. 942/71. V tuto chvíli netuším, kterak a za kolik k nim nabyvatel přišel. Ve staré smlouvě z roku 2000 je zákres katastru, dle kterého jsou tyto pozemky zatím ještě součástí pozemku č. 942/11.

 

Vzhledem však k jejich titěrnosti, lze se domnívat, že celkovou cenu neovlivňují zásadním způsobem. I když by dle mého skromného názoru určitě stálo za to vysondovat, co se kolem těchto pidipozemků dělo v době vcelku nedávné, v době, kdy probíhala rekonstrukce chodníku a budování parkovacích míst. Ať máme ten kontext dokonalý.
Nicméně předpokládejme (oprávněně) celkovou cenu, za kterou se obec nemovitostí zbavila ve prospěch soukromého subjektu. Částka je 181.650 Kč.
Nemovitosti byly nyní vykoupeny za cenu 3.188.660 Kč. Slušné zhodnocení – přes 1.755 procent! Ve Vítkovicích se prostě nákup nemovitostí vyplácí. Dokonce i když je třeba necháte spadnout (Sirotčí). Obec Vítkovice to stálo necelý meloun. Ještě však nevím, kolik dáme „zobnout“ demoliční firmě.
Troufám si odhadovat, že někteří místní komunální politikové nebudou mít v následujících volbách o sponzory nouzi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *