Obvod snů

Vítkovice jsou specifickým obvodem. Ostatně jako kterýkoli jiný obvod. Každý obvod má svá specifika. Vítkovice jsou starou průmyslovou zónou s dopravním řešením z počátku 20. století, čemuž odpovídá současný stav průjezdnosti tohoto obvodu. Ve špičce to nezkoušejte.
Vítkovice mají zároveň specifickou skladbu obyvatelstva, jsou, co se věkového průměru týče, jedním z nejmladších obvodů v Ostravě, ne-li nejmladším. Kdybych to rozvinula polopatičtěji, budu nařčena z rasismu.
Dalším vítkovickým specifikem je nízká volební účast. Značná část místního obyvatelstva totiž žije ve svém vlastním systému, jenž funguje na jiných pravidlech, zejména na právu zvykovém, a systém „náš“, tedy systém jako takový, zcela ignoruje. „Odborníci“ na lidská práva to nazývají jinou kulturou. Jedním z důsledků paralelního hodnotového systému velké části obyvatelstva Vítkovic je problematická bezpečnostní situace v obvodu. Má to však i své výhody pro jisté struktury. Díky nízké volební účasti stačí něco málo přes stovku jednotlivých hlasů k tomu, aby se člověk stal zastupitelem či rovnou radním. Rekordmanem z posledních komunálních voleb je zastupitel s počtem hlasů 95, slovy devadesát pět. Přičemž počet obyvatel Vítkovic je něco kolem osmi tisíc. Nic ve zlém, nic proti němu, dodávám to zde pro ilustraci celé situace.

Jak už jsem uvedla, Vítkovice jsou starou průmyslovou zónou, je zde tedy spousta pozemků a staveb, jež jsou využívány pro soukromé podnikání, z čehož plyne copak? Plynou z toho daňové výnosy. Při vysoké nezaměstnanosti v obvodu, jež je dána již zmíněnou specifickou skladbou obyvatelstva, máme zde velmi pozoruhodné daňové výnosy, jsou-li počítány na hlavu.
Vítkovice jsou skutečnou Bonanzou, pokud v tom člověk umí chodit a nemá zbytečné skurpule. Prioritou je mít dobře podchyceny firmy, zejména ty stavební. Jak se odklání na veřejných zakázkách, to je dobře známo všem, kteří nespadli z višně. Obyvatelstvo jako takové není až tak prioritní, cca dvě stě lidí lze vždycky nějakým způsobem před komunálkami přemluvit, občané jsou stále ještě dost málo angažovaní na to, aby viděli, jak (a zda vůbec!) pro ně páni radní pracují a nakolik naopak pracují hlavně pro sebe. Navíc, čim pasivnější občané, tím snadněji se mocipánům provozují svinstva. Tím snadnější je zbavit se nepohodlných, šikanovat je, či připravit je o střechu nad hlavou. Tedy pochopitelně pouze v těch případech, kdy jde o občany, za nimiž nestojí různé neziskovky. O občany, kteří by mohli agitovat například během volbách proti stávajícím pořádkům.

Lze jen spekulovat o tom, jakou roli vlastně Vítkovice hrají v rámci „velkých plánů“ politiků městských či krajských. V tuto chvíli se zde rozrůstají vyloučené lokality a kvete byznys s chudobou. Pokus o zavedení zón bez doplatku na bydlení, jehož účelem mělo být zastavení fluktuace obyvatel a umožnění dlouhodobé terénní sociální práce s rodinami, byl zablokován radou obvodu. Proč? Opravdu jsou Vítkovice určeny k dalšímu zavážení nepřizpůsobivými občany? Již jsem zde nastínila, že skladba obyvatelstva místním kšeftmanům a šíbrům plně vyhovuje právě pro nízkou volební účast. Opravdu je snem současné kliky určující pravidla síť různých stavebních a bouracích firem a mezi nimi se poflakující pokřikující nezaměstnaní? Občas nějaký ten obchůdek zajištěný pomalu jako Fort Knox, a hlavně zastavárny, kam oko dohlédne… Ono to vyřeší i tu průjezdnost obvodu, nepřizpůsobiví nemívají tolik aut a samotnému obvodu se v korelaci se vzrůstající kriminalitou lidé začnou vyhýbat obloukem. Hlavně že starostou zůstane starosta, místostarostou zůstane místostarosta. Nějaká ta Potěmkinova vesnice či Hladová zeď, aby se spřátelené stavební firmy napapaly a sponzorský dar věnovaly, se vždycky vymyslí a vystaví. A pokud nebude co stavět, je koneckonců stále co bourat.

Doslova obvodem snů je pak dle těchto kritérií Hrušov. Takto mají i Vítkovice nakročeno. Volební účast v Hrušově je v jednotkách procent. V příštích komunálních volbách si to tam zřejmě zastupitelé nahážou sami a rozhodující bude, kdo má početnější rodinu s bydlištěm v onom obvodě. Pokud budou počty rodinných příslušníků vyrovnané, patrně bude muset přijet státní notář a členy zastupitelstva vytočit na kole štěstí. Možná kolem toho postaví i pouťové atrakce, politicky pasivní obyvatelstvo bude nadšeno a pochvalná zmínka v multikulti mainstreamu rovněž proběhne.

Kněžna Libuše měla vize o „městu velikém, jehož sláva hvězd se dotýká.“ Já nejsem Libuše. Co jste si zvolili, to tam máte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *