Vítkovické déjà vu

Předně je třeba ujasnit si, že do politiky mě přivedlo rozčarování nad stavem levice v ČR. Třebaže jsem dosti sečtělá, stále jsem nedokázala pochopit, jak je možné, že napříč republikou vznikají „levopravé“ koalice ČSSD s vrchním privatizátorem ODS. Jsem bytostně přesvědčena, že jsou odvětví, v nichž neviditelná zlodějská pazoura trhu prostě nemá co pohledávat. Navzdory přečastým proklamacím, že „stát je mizerný hospodář“, neoddiskutovatelným faktem stále zůstává, že oním špatným hospodářem je vždy konkrétní osoba a ta by měla sedět.

V roce 2010 proběhla na území Ostravy – Vítkovic událost, jíž se v zasvěcených kruzích říká „Kutějova školní reforma.“ Stručně řečeno, modrý pták Petr Kutěj, tehdejší starosta Ostravy – Vítkovic, přihrál za hubičku budovu, v níž se nacházela základní škola, modrému ptákovi Václavu Klausovi ml. A to přesto, že budova byla čerstvě z větší části a za státní peníze zrekonstruována. Náklady na proběhlou rekonstrukci nebyly v ceně zohledněny. A mimoto o budovu projevoval zájem i jiný soukromý subjekt, jenž nabízel mnohem více.

Samotná škola měla speciální ročníky zaměřené na děti s talentem na sport. Je to možná nevýznamné, ale všichni víme, jak moc za posledních deset let poklesla například úroveň českého hokeje.

Tehdejší opoziční zastupitelé samozřejmě protestovali, místní občané z okolí rovněž, chtěli, aby škola zůstala státní, aby jejich děti měly kam chodit a nemusely dojíždět do jiné státní školy, z nichž nejbližší je vzdálena od privatizované školy 1,6 km a tramvají jsou to dvě zastávky, autobusem tři. Argumentovalo se i tím, že v těsné blízkosti se již jedna soukromá základní škola nachází.

Naproti tomu argumentem tehdejší modré koalice bylo to, že budova ještě vyžaduje další opravy a obec potažmo město na ně nemá. Modropták Kutěj sliboval, že dětí z okolí se to nedotkne, že se soukromým subjektem bude uzavřena dohoda, na základě které budou děti ze spádové oblasti moci tuto školu zdarma navštěvovat. A co myslíte, milé děti, jak to dopadlo?

(Na obrázku je území Vítkovic. Modré šipky značí polohu škol soukromých, červené těch státních.)

Jediné, co v tuto chvíli v budově z věcí užitečných pro veřejnost probíhá, jsou volby. I díky tomu se každý, kdo byl od té doby u voleb, mohl na vlastní oči přesvědčit, jak „nezbytné“ byly modroptákem Kutějem deklarované opravy, jež budova údajně ještě vyžadovala. Pravda, v tuto chvíli rozšiřují. Ale rozšíření není totéž, co oprava. Ač i současná koalice v Ostravě – Vítkovicích má s obdobnými pojmy nemalý problém, například když budují částečná parkování na chodnících a vydávají to za opravu chodníku, aby bylo lze zakázku přihrát spřátelené firmě pana radního, která na ty opravdové rekonstrukce nemá patřičné certifikace.

Přestože se tvrdí, že neštěstí nechodí po horách, nýbrž po lidech, směle mohu oponovat, neštěstí chodí i po územně správních celcích. A tak se přihodilo, že v současné koalici zastává post prvního místostarosty právě proslulý zuřivý privatizátor modropták Kutěj. Voliči mají evidentně krátkou paměť. A oranžoví členové koalice pečlivě zahlazují privatizační prohřešky z divokých let devadesátých. Na náklady daňových poplatníků, jak jinak. Co se zprivatizovalo a nepovedlo, vykupuje se zpět, aby se bouralo. Vše za státní peníze.

Jelikož místní privatizátorské mafie nám od let devadesátých pěkně nabobtnaly a jejich vazby na veřejnou i státní správu se řádně upevnily, pro zmatení občanů a zamlžení privatizačních akcí se nemovitosti určené k privatizaci začínají „prát“ přes nadřízené územně správní celky či jiné orgány státní správy. Začne se tak v půlce volebního období, přehraje se to na jinou instituci rozhodnutím zastupitelstva, pár let se počká, a pokud čirou náhodou zainteresovaný zastupitel je znovu zvolen, před voliči deklaruje nesouhlas a roní krokodýlí slzy, že on nemohl vědět a že rozhodování jiného správního orgánu ze své pozice nemůže ovlivnit. Mafie mají času dost a voliči mají krátkou paměť.

V pondělí proběhlo zasedání zastupitelstva městské části Ostrava – Vítkovice. Mimo jiné na něm proběhl bezúplatný převod budovy, v níž se nachází střední zdravotnická škola, na kraj. A všichni vědí, jaká koalice tam v tuto chvíli vládne.

Starosta Ostravy – Vítkovic Petr Dlabal, říkejme mu pro názornost Kutějův maňásek, sliboval, že v budově nikdy nic jiného než škola nebude. V materiálech pro zastupitelstvo se však nachází formulace, že „podmínkou bezúplatného převodu je závazek nabyvatele, že nebude bez předchozího písemného souhlasu dárce užívat tyto nemovité věci jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy.“

Na můj vkus poměrně široká definice. Smlouvu s krajem však bude sepisovat Magistrát města Ostravy. Navíc netuším, co by mu mělo zabránit tuto doušku prostě vypustit. Takových „opomnění“ už ze strany veřejnosprávních institucí přece bylo. Nejkřiklavějším příkladem jsou byty OKD.

Kutějův maňásek dále prohlašoval, že město Ostrava jako takové nemá na opravu budovy peníze, tudíž obci na tento účel nic nepřispěje. A obec samotná peníze taky nemá. V materiálu pro zastupitelstvo se však žádné prohlášení ze strany města v tomto smyslu nenacházelo. Nemohla jsem si pomoci, musela jsem se zeptat, jestli mu to prozradila křišťálová koule…

Závěrem dlužno dodat, že vítkovická radnice se svými správními odbory je poněkud „rozházená“ po katastru Ostravy – Vítkovic z důvodu nedostačujících kapacit své hlavní budovy. A uvedená střední škola se nachází v budově, jež je součástí téhož komplexu co budova radnice.

Bezúplatný převod uvedené budovy na kraj prošel zastupitelstvem. I zásluhou úplně nového Kutějova pejsánka, soudruha Vojtecha Kisse. Osobně doufám, že ze soudruha bude brzy zase „pan“, ať nemusím sama zvracet nad faktem, že jsem držitelkou stejně rudé knížky.

Užitečný odkaz na „mein strom“ ZDE.

One thought on “Vítkovické déjà vu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *