Z tisku: Skandální verdikt o dítěti. Důkazy jsou v e-mailu

Tento článek vyšel v tištěné verzi MF DNES. Na internetu je k mání pouze jeho velmi krácená verze. V diskuzi k této krácené verzi samozřejmě vystoupili všichni “střídavkáři” aniž by se zabývali pointou. Toto je právě můj problém s těmito lidmi. Naprosto neuznávají, že pokud se někdo dopouští vůči zbytku rodiny trestné činnosti, má tato rodina právo na klid. Nikdo z nich nikdy nevyslovil, že v případech prokázaného domácího násilí je střídavá péče naprosto nevhodná. Je jen na čtenáři, aby posoudil, proč takto jednají, co z toho mají, zda v tom náhodou není osobní zainteresovanost sahající až do této roviny, tedy násilí vůči matce. Nyní již předám slovo autorovi. Snad nebude (na rozdíl ode mne) za feminacistku, komunistu, se kterými nemá cenu debatovat atd.

Marek Přibil
redaktor MF DNES

PRAHA Úřednice z pražské „sociálky“ stranila ve sporu o dítě otci. Dokonce natolik, že mu dávala podrobné instrukce, jak postupovat, aby soud o potomka vyhrál.

Případ vyšetřuje policie a MF DNES se ho podařilo detailně dokumentovat – i pomocí korespondence mezi otcem a sociální pracovnicí. Výjimečná kauza ilustruje, o čem už delší dobu mluví experti: orgány sociální péče nikdo nehlídá, systém je chybný.

Otec matku i dítě terorizoval, což potvrzuje i soudní znalkyně Jana Procházková: „Otec dítětem manipuluje. A tato manipulace vykazuje (i dnes) znaky týrání.“

Jenže sociální pracovnice z orgánu sociálněprávní ochrany dítěte Prahy 6 neboli OSPOD otci vyloženě pomáhala. Matka u soudu, kde chtěla zamezit jeho přímému styku s dítětem, neuspěla. Podle rozhodnutí je nařízena střídavá péče.

MF DNES má k dispozici elektronickou korespondenci mezi otcem dítěte F. R. a pracovnicí sociálky, včetně příloh. Úřednice dává otci jasný návod, co má vypovídat před soudkyní. Oslovuje ho familiárně. Otci vypracovala výpověď k soudu. Je tu i návod, kdo, jak a co má vypovídat na policii ve věci domácího násilí. A také, jak pozměnit čestná prohlášení, aby vypadala věrohodně.

Celá jména rodičů neuvádíme s ohledem na nezletilé dítě. Důkazy o tom, jak sociálka otci pomáhala, získala matka, Petra M., z anonymního mailu. Obdržela ho loni v říjnu. „Jeho součástí je doložení zneužití pravomoci veřejného činitele,“ sdělila. E-maily odevzdala policii.

Otec provozuje noční kluby. Má prý nepřátele. Petra M. je přesvědčená, že se mu někdo vloupal do počítače a dopisy jí přeposlal. „Sbíral na lidi důkazy, kdyby se někdy obrátili proti němu. A asi se někomu připletl do cesty,“ míní.

Sociální pracovnice pak otci dokonce děkuje. „Patrně za úplatky,“ domnívá se matka. A po rozhodnutí soudu o střídavé péči úřednice otci píše: „To je úžasný!“ A přidává takzvané smajlíky. Autenticitu dopisů potvrdil sám otec Blance Vildové z OSPOD pražského magistrátu. Ta píše z oficiální adresy matce: „Pro úplnost vám sděluji, že zde byl na jednání otec nezletilé, má v úmyslu podat kvůli vámi rozesílanému materiálu trestní oznámení. Materiály (maily) jsou podle něj autentické. Problém otec spatřuje v jejich získání.“ Vildová MF DNES řekla: „Já mám povinnost mlčenlivosti. Co vám předá matka, je její věc.“

Sama úřednice z Prahy 6, která otci dítěte pomáhala, se odmítla vyjádřit. Ke skutečnosti, že se začaly na úřadě ze spisu ztrácet doklady o tom, že Petra M. dítě kojila do dvou let –a naopak se tam dostala čestná prohlášení, že dítě mělo často hlad a krmil ho otec – uvedla: „K informaci o kojení paní Petrou M. sdělujeme, že tato nebyla soudu sdělována. Toto má možnost paní uvést v rámci účastnické výpovědi.“

Bez zajímavosti není ani to, že poté, co MF DNES úřednici oslovila, se vzápětí deníku ozval sám otec dítěte F. R. a – aniž by ho stihla kontaktovat redakce – snažil se zabránit publikování článku.

Soudní znalkyně Jana Procházková potvrzuje, že orgány péče o dítě na radnicích často nepracují nestranně. „Je to dáno tím, že nemají žádné metodické vedení a žádnou supervizi,“ míní.

Zvláštní jsou rovněž dopisy, v nichž vedoucí sociálního úřadu v Praze 6 Dagmar Sobíšková píše své podřízené: „Nerada bych, aby někdo zjistil, že jsou mezi vámi (míněno úřednicí a otcem dítěte – pozn. red.) vazby, to bych asi nevysvětlila. Pokud se mu chceš věnovat, tak prosím mimo budovu úřadu.“ Vedoucí tím jednoznačně prokazuje, že o vztahu mezi otcem a sociální pracovnicí věděla. Ale nijak to podle všeho neřešila. „Tyto věci má na starosti náš tiskový mluvčí. Musíte se obrátit na něj,“ řekla MF DNES vedoucí Sobíšková.

Případem se nyní zabývá policie. „Teď je vše ve fázi přípravného řízení. Informace jsou tak logicky neveřejné,“ uvedl vyšetřovatel Pavel Hrůza.

Petra M. se mezitím odvolala proti rozsudku o střídavé péči rodičů o dceru.

———————————————————————-

FAKTA:

Trest pro úřednici

Případ je v rámci naší dlouholeté činnosti naprosto ojedinělý. Příslušné zaměstnankyni bylo v rámci pracovněprávních předpisů uděleno jedno ze sankčních opatření.

Adam Halmoši, mluvčí Prahy 6

OSPOD nepracuje nestranně. Je to dáno tím, že nemají žádné metodické vedení a žádnou supervizi.

Jana Procházková, soudní znalkyně

 

———————————————————————-

Dítě dostane ten, kdo víc naléhá
Sociální pracovnice na radnicích mají vždy hájit zájmy dítěte. Jak se však ukazuje, v opatrovnických sporech někdy straní jednomu z rodičů – ze sympatií nebo jen podlehnou nátlaku.
Marek Přibil, Markéta Březinová
redaktoři MF DNES
PRAHA „Bil mě a psychicky týral. Před dítětem,“ říká Petra M. o manželovi. Úřad přesto doporučil střídavou péči obou rodičů o dceru. „Když jsem upozorňovala, že se otec dítěte živí nelegálně, nemá účet a trvalé bydliště, úřednicím to bylo jedno,“ dodává matka.
Tvrdí, že dceři celá situace velmi ublížila: údajně se začala pomočovat, objevilo se u ní sebepoškozování. MF DNES má k dispozici nahrávky, na nichž matka otcovo značně nestandardní chování zdokumentovala. V podobném sporu je sice někdy těžké rozsoudit, který z rodičů má pravdu a co může být zkreslené, v tomto případě je však velmi znepokojivá jedna věc –podle dokumentů, které má MF DNES k dispozici, otci ve sporu aktivně pomáhala pracovnice orgánu péče o dítě z Prahy 6. Radila mu, jak to zařídit, aby spor o dceru vyhrál. Svědčí o tom mimo jiné obsáhlá e-mailová komunikace mezi úřednicí a otcem.
Úřednice otci mimo jiné dala k dispozici nahrávku z jiného případu, aby věděl, jak má s dítětem manipulovat před znaleckým zkoumáním.
A jak se ukazuje, může jít o systémový problém. Úředníci nemají jasná pravidla, jak s rodiči jednat, a pochybnosti o férovém jednání OSPOD (orgánů sociálněprávní ochrany dětí) panují ve více případech.
Rodiče jsou v boji o přidělení dětí do péče často urputní a neváhají sociální pracovnice denně bombardovat e-maily či telefonáty, jimiž se snaží dokázat, že ten druhý se o dítě starat nemůže. Zájmy dítěte pak mohou jít stranou. „Který z rodičů se víc a urputněji o dítě pere, většinou ho také získá,“ popisuje své zkušenosti bývalá pracovnice OSPOD, jejíž jméno redakce zná, ale sama si nepřála být jmenována. Nebo jinak: kdo pošle na úřad více podnětů a jehož složka je objemnější, může zvítězit.
„Ano, je těžké zůstat v takových případech objektivní. U nás máme jeden takový případ, kde počet listů ve spisu už přesáhl 1 400,“ říká vedoucí OSPOD Prahy 14 David Beňák. Zároveň si však stojí za tím, že jeho pracovnice posuzují vše objektivně a strhnout se nenechají.
Posudek na dálku
Psycholog Ivan Skalík pomáhá klientkám, které přišly o dítě na základě lživých svědectví svých partnerů. Například mladé ženě z Prahy, která měla v létě psychické problémy, odešla na léčení, kde jí diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Když se vrátila, v bytě, kde dosud bydlela s partnerem a dvouletou dcerou, byly vyměněné zámky. Partner s ní přestal komunikovat, vystěhoval jí věci.
Šel na OSPOD, na jehož návrh soud upravil styk s matkou tak, že se se svou dcerou může vídat jen zhruba jednou týdně, a to jen za přítomnosti asistenta.
„Otec si nechal vypracovat znalecký posudek, že matka dítěte trpí psychickou poruchou a dítě by mělo být svěřeno do péče jemu. Je zajímavé, že takové posudky mohou lékaři vydávat pouze na základě informací od otce a zpráv OSPOD, které psychiatrovi otec předá. S matkou, o níž vydával znalecký posudek, se nikdy nesetkal,“ říká Skalík.
Z této situace viní OSPOD, který se postaral o omezení styku dítěte s matkou, aniž by s ní mluvil.
Matka odmítá, že by se kvůli psychické nemoci nebyla schopna postarat o dítě. Jen kvůli tomu, že odešla na léčbu, však mohla za více než půl roku vidět své dítě jen párkrát. Soudní jednání se stále protahuje a není jasné, kdy skončí.

Zájem dítěte si každý vykládá jinak
PRAHA Vedoucí sociálního odboru Prahy 14 David Beňák připouští, že úředníci při rozhodování o dětech někdy chybují, ale vždy prý jde o selhání jednotlivce.
Může se stát, že sociální pracovníci něco důležitého podcení?
Samozřejmě, i k nám chodí podněty. Ale když se prošetří, často se ukážou jako neopodstatněné. Je to riziko sociálního pracovníka, aby se naučil věci vyhodnocovat. Teoreticky se to stát může, ale nemyslím, že by chyby byly statisticky nějak zásadní.
Setkal jste se osobně s nějakým nátlakem ze strany rodičů?
Ano. Je to nejčastěji mezi rodiči, kteří se rozvádějí, to řešíme relativně často. Stalo se nám, že matka obvinila otce ze zneužívání dítěte. Policie zahájila vyšetřování, otec byl poslán na sexuologické vyšetření. Toto posuzování stálo daňové poplatníky hodně peněz, ale pak se ukázalo, že o žádné zneužívání nešlo. Je na sociálním pracovníkovi, aby posoudil, jestli je v zájmu dítěte styk s jedním rodičem omezit. Pokud se domnívá, že existuje nějaké nebezpečí, musí dítě chránit. Při rozvodových řízeních, kdy se rodiče tahají o dítě, se dá takových oznámení bohužel zneužít. Bývá to velice časté.
Pokud rodiče zahltí sociálního pracovníka podobnými podněty, musí být asi složité zůstat objektivní.
Každý OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí –p ozn. red.) řeší minimálně jeden takový složitý případ. Je povinností pracovníka takovému tlaku nepodlehnout. Samozřejmě musí vždy dbát na zájmy dítěte, což si však někdy bohužel vykládá každý sociální pracovník trochu jinak.
Jak vlastně určíte, co je nejlepším zájmem dítěte?
Existuje pomůcka, která je součástí takzvaného regionálního plánu ochrany dítěte. Tato publikace pomáhá sociálnímu pracovníkovi definovat nejlepší zájem dítěte.
A to je všechno?
Bohužel ano. Nelze proto vždy nalézt snadnou odpověď.
Byl jste někdy svědkem události, kdy pracovníci OSPOD účelově manipulovali s důkazy ve prospěch jednoho z rodičů?
Ne vše, co navrhuje OSPOD, soud schválí. Musí zhodnotit, zda jsme postupovali správně, či ne. Já jsem se nesetkal s tím, že by někdo manipuloval s důkazy.
(brm)

6 thoughts on “Z tisku: Skandální verdikt o dítěti. Důkazy jsou v e-mailu

  1. Psychotičky by se měly nechat nejprve vyléčit a teprve potom usilovat o svěření dítěte. Jinak škodí sobě, bývalému partnerovi, dítěti a všem široko daleko, včetně těch, kteří jim chtějí poradit a pomoci.

  2. Ve skutečnosti jsou pachatelem násilí v rodině často psychotičky, třebaže to násilí je jen slovní a emocionální, a ta facka, kterou zchytají je kolikrát jen poslední zoufalý pokus muže přesměrovat je na aspoň trochu normální trajektorii. Navíc je skoro nemožné stát tváří v tvář psychotičce v amoku a jedbu jí neubalit. To už je kolikrát vlastně pud sebezáchovy. Mnohé psychotičky se navíc uklidňují chlastem a trávou a to je cesta rovnou do pekla!

    1. Domácí násilníci ze zásady nazývají své oběti psychotičkami. Každý domácí násilník tvrdí o své manželce, že ho k násilí nutí ona svým “psychotickým” chováním. Stejně tak každý domácí násilník posílá svou manželku na léčení. Avšak nikdy, zdůrazňuji NIKDY nepůjde do skutečné konfrontace například v manželské poradně. Ospravedlňují to vždy tím, že ONI jsou v pořádku a tudíž za žádným mozkodlabem chodit nemusí, ať jde ta psychotička sama. Ve skutečnosti je to o tom, že dobře vědí, kdo je doma ten poruchář, a děsí se odhalení.

  3. To, co si tady dovolujete alibisticky ve prospěch OSPOD argumentovat, že jde o ojedinělý případ, to si ze mě děláte prdel ? ! ? ! ? Takových případů je tady jak hub ! ! ! ! ! socka zkurvená tady zcela běžně jak na pásu bez jakéhokoli pocitu ohrozitelnosti a postihu zneužívá pravomocí takovým způsobem, že by z toho jeden doslova blil ! !! ! to, co se tu děje v tomhle zkurvených státě, kam se hrabě nějakej barnevernet ! !! ! ! ! tady je OSPOD gestapo, který tady vládně soudu, státu, státu a všem ! ! ! ! ! ! ! a vybírá si podle simpatičnosti, plnosti peněženky a druhu konexe kterou mu rodič přinese komu bude nakloněn v tahanicích o děti a v asistování u soudu ve věci výživného ! ! !! tak to je a nemelte mi tady naivní a prostoduché hovadiny, když tady v tom žiju už 10let ! ! ! !

    1. Kateřino, pokud směřujete na Kaczku, pláčete na nesprávném hrobě. Toto tvrdí vrchní velitelka OSPODu. Sama mám na starosti dva případy, jednomu dokonce hrozí, že půjde sedět za to, co nespáchal. Otravuju poslance, soudy, organizace a modlím se, aby se něco hnulo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *