Co celá radnice neumí. Kromě jedné zastupitelky.

Vážení občané městského obvodu Ostrava – Vítkovice, na vědomost se dává, že dne 17. 9. 2018 v 15:00 hod se bude konat 20. veřejné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava – Vítkovice. Bude to poslední jednání zastupitelstva v tomto složení, neodvratně se blížící volby určitě zamíchají kartami. Rada městského obvodu Ostrava – Vítkovice předkládá k jednání