EXEKUTORIZACE

Neznáte tento pojem? Dovolte mi vysvětlit jeho význam. Exekutorizace je proces, kdy systém záměrně dostává lidi do dluhových pastí. Nejedná se o chybu systému, nýbrž o vlastnost systému. Systém je nastaven právě tak, aby kdykoli kdokoli mohl do dluhové pasti být vehnán, aniž by si kdy byl býval pořídil jakýkoli úvěr. Řeči o finanční gramotnosti

Když tajemník zahude

Ve Vítkovicích se nám změnilo politické ovzduší. Aspoň to tak zatím vypadá. Komunální volby zamíchaly kartami, nejvíce jimi však zamíchal fakt, že se z různým způsobem angažovaných jednotlivců zkonsolidovala místní organizace hnutí ANO. A ANO prostě vyhrává volby. To je fakt a v kterékoli úvaze je nutno s ním počítat coby s axiomem. Kdo však nespadl z višně a nějaké

Co celá radnice neumí. Kromě jedné zastupitelky.

Vážení občané městského obvodu Ostrava – Vítkovice, na vědomost se dává, že dne 17. 9. 2018 v 15:00 hod se bude konat 20. veřejné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava – Vítkovice. Bude to poslední jednání zastupitelstva v tomto složení, neodvratně se blížící volby určitě zamíchají kartami. Rada městského obvodu Ostrava – Vítkovice předkládá k jednání

Posjezdová o programovém pronikání

Včera, tedy 21. 4. 2018, se sjezdovalo. Členská základna vygenerovala delegáty a pověřila je hlasováním. Výsledky jsou tyto: Předsedou KSČM zůstává s. Vojtěch Filip. Svou pozici obhájil i s. Petr Šimůnek. Kdo naopak neobhájil, jsou s. Josef Skála, s. Jiří Dolejš, s. Miloslava Vostrá. Je-li toto pro KSČM dobře či špatně, to je otázkou názoru.