EXEKUTORIZACE

Neznáte tento pojem? Dovolte mi vysvětlit jeho význam. Exekutorizace je proces, kdy systém záměrně dostává lidi do dluhových pastí. Nejedná se o chybu systému, nýbrž o vlastnost systému. Systém je nastaven právě tak, aby kdykoli kdokoli mohl do dluhové pasti být vehnán, aniž by si kdy byl býval pořídil jakýkoli úvěr. Řeči o finanční gramotnosti

Když tajemník zahude

Ve Vítkovicích se nám změnilo politické ovzduší. Aspoň to tak zatím vypadá. Komunální volby zamíchaly kartami, nejvíce jimi však zamíchal fakt, že se z různým způsobem angažovaných jednotlivců zkonsolidovala místní organizace hnutí ANO. A ANO prostě vyhrává volby. To je fakt a v kterékoli úvaze je nutno s ním počítat coby s axiomem. Kdo však nespadl z višně a nějaké

Co celá radnice neumí. Kromě jedné zastupitelky.

Vážení občané městského obvodu Ostrava – Vítkovice, na vědomost se dává, že dne 17. 9. 2018 v 15:00 hod se bude konat 20. veřejné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava – Vítkovice. Bude to poslední jednání zastupitelstva v tomto složení, neodvratně se blížící volby určitě zamíchají kartami. Rada městského obvodu Ostrava – Vítkovice předkládá k jednání

Když se představitelé “elity” vypořádávají s “plebejkou”

Nerada bych, aby tento naprosto ukázkový příklad arogance některých pánů podnikatelů s více než dobrými konexemi na politické špičky zapadl. Nehledě k tomu, že pan podnikatel výhledově v rámci nějakého náhlého záchvatu předvolebního studu či rovnou na popud svých politických kurtizán, které pase, může stále své facebookové výblitky smazat. Oč kráčí? O nic menšího nežli privatizaci přinejmenším na

Posjezdová o programovém pronikání

Včera, tedy 21. 4. 2018, se sjezdovalo. Členská základna vygenerovala delegáty a pověřila je hlasováním. Výsledky jsou tyto: Předsedou KSČM zůstává s. Vojtěch Filip. Svou pozici obhájil i s. Petr Šimůnek. Kdo naopak neobhájil, jsou s. Josef Skála, s. Jiří Dolejš, s. Miloslava Vostrá. Je-li toto pro KSČM dobře či špatně, to je otázkou názoru.

Barák na odstřel

Byl jednou jeden dům. Dům na Štramberské 10. Dvoupatrový. V roce 1996 prodán (zprivatizován) za 55 tisíc Kč. Nekecám. Přikládám obrázek coby důkaz, aby mi zase někdo na zasedání zastupitelstva nevyhrožoval žalobami pro údajné nactiutrhání. Ušetřím mu tím práci a ztrapňování se. Nízká cena je v kupní smlouvě zdůvodněna věcným břemenem, neb zaměstnanci obce potřebovali míti

Obvod snů

Vítkovice jsou specifickým obvodem. Ostatně jako kterýkoli jiný obvod. Každý obvod má svá specifika. Vítkovice jsou starou průmyslovou zónou s dopravním řešením z počátku 20. století, čemuž odpovídá současný stav průjezdnosti tohoto obvodu. Ve špičce to nezkoušejte. Vítkovice mají zároveň specifickou skladbu obyvatelstva, jsou, co se věkového průměru týče, jedním z nejmladších obvodů v Ostravě,

Kupředu ni krok

Známe to. My všichni, kdož se zaobíráme politikou, a to nejen coby pasivní přihlížející. Začínáme jako elévové. Kolem nás jsou všichni zkušenější. A všichni ti zkušenější nám dávají rady. Ať myslíme politicky. Že není dobré hned na první dobou proti sobě všechny poštvat, že je důležité pěstovat dobré vztahy, aby i naši oponenti byli ochotni

Státem řízený doping či cokoli jiného

Čtu hodně alternativní média, nemám prostě nervy na tu kašírku reality. Intenzivně žiju v realitě, a proto přesně vím, kde nás bota tlačí. Stručně shrnuto jde o nepotismus – protekcionářství a korupci často v nejčistší podobě. Díky těmto jevům jsme začasté udivenými svědky toho, jak dva naprostí ideologičtí odpůrci nacházejí společnou řeč, kdy styčným bodem

Jak jsem zdolávala kruháč

Jsem držitelkou řidičského oprávnění, což, jak jsem s údivem zjistila, není mezi politiky lokálního významu věcí až tak běžnou. Snad právě toto je důvodem, proč při běžných pojížďkách, které jsem nucena vykonávat v rámci své obživy, stále nevycházím z údivu. No a samozřejmě v tom svou roli hraje i fakt, že řidičák mám teprve třetím rokem, takže si ještě