Sociální standard

Prý si žijeme nad poměry. Jak je to s tím životem nad poměry, to už daleko lépe vystihl pan profesor Keller, známý sociolog a současný europoslanec za (čertvíproč) ČSSD. Já osobně bych velmi ráda věděla, co to znamená konkrétně, protože jinak se pohybujeme v dimenzích pusté dojmologie. Život nad poměry může být cokoli, co nezahrnuje život v jeskyni či v zemljance. Z tohoto hlediska skutečně lze připustit, že si žijeme nad poměry. Nebo tomu tak není? Jaké jsou ty standardní poměry? Je to průměr? Medián? Kolik televizí, aut, počítačů atd. je nadstandard? A proč je vůbec tolik důležité takovýto standard nastavit?

Důvodů je hned několik. Jednak nám to řekne hodně o tom, co je Česká Republika vlastně za stát. Jaké podmínky jsou oficiálně (ještě) normální. A kdy je třeba intervenovat. Tedy to v dalším efektu usnadní práci mnou tolik kritizovaným sociálním pracovníkům. A nejen jim. Stejně tak i lidskoprávním pseudospolkům včetně pijavic věnujících se etnobyznysu. Aby věděli, oč mají při pomoci rodinám libovolných barev usilovat. Zde by se tedy mohlo vytvořit jednoznačné kritérium, od nějž by se mohlo odvíjet hodnocení výkonnosti těchto. A následně z takto získaných údajů vyvozovat důsledky pro dotyčné intervenující a státní kasu vysávající. V neposlední řadě se díky nastavenému sociálnímu standardu stanoví jednoznačná stopka pro exekutorskou mafii. Ono totiž zdaleka není pravda, že OSVČ a drobní podnikatelé ručí celým svým majetkem, jak jsme mohli vidět před rokem na billboardech jedné nejmenované pravicové strany. Pravdou je, že při vymáhání závazků firmy exekutoři zpravidla jdou s požadavky daleko za finanční možnosti postižených. Exekuuje se i majetek příbuzných, kteří na chod firmy měli pramalý vliv. A všichni postižení jsou tímto zpravidla vyřízení na desetiletí dopředu.

Nemohu si pomoci, zdá se však, že mafii u moci a jejich kamarádíčkům stávající situace vyhovuje. Protože tam, kde nejsou definovaná jednoznačná pravidla, nastává prostor pro jakoukoli zvůli. Proč se však divit. Koneckonců – chovají se tržně.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *