K čemu Juvenilní Justice potřebuje domácí násilníky

DN je velmi výbušné téma, kterého se však nebojím. Sama jsem tou zkušeností prošla a velice dlouho mi trvalo, než jsem se s tím srovnala. Oběti DN trpí posttraumatickými stresovými poruchami, zahraniční výzkumy jsou však nejednotné v tom, kolik obětí DN skutečně tímto syndromem trpí a jak dlouho. Některé zdroje uvádí, že dlouhodobými potížemi trpí 30%, některé však hovoří až o 80% takto postižených obětí. Připustíme-li, že 20 až 30% mužů týrá své partnerky (to je statistika) napříč sociálními skupinami a bez ohledu na majetek či postavení, je zde patrně ve hře faktor zkreslující obdobné výzkumy, faktor domácího násilníka v „našich“ řadách. Budu se tedy přiklánět k těm vyšším číslům, už vzhledem k osobní zkušenosti, která je nepřenosná.
Proč by měla agenda Juvenilní Justice (dále JJ) mít prospěch z domácího násilí?

Je to jednoduché. Domácí násilníci se VŽDY domáhají dětí své oběti. Je to další způsob týrání této. Říká se tomu druhotná viktimizace. Každý soudce by měl zbystřit pozornost, pokud se v žádosti o svěření dítěte do péče objeví kouzelná formulka „do výhradní nebo alespoň střídavé péče“ – každý násilník to takto chce. Z uvedené formulky vyplývá, že matka neubližuje dítěti, takže výhradní péče asi neklapne, ale dotyčný násilník se spokojí alespoň s pravidelnou kontrolou nad životem své oběti, když už jí ho nemůže absolutně zničit. Orgány JJ bývají překvapivě vstřícné k pachatelům domácího násilí. Většinou je to něco o právu dítěte na oba rodiče – právo dítěte na klid je záměrně vynecháno a dopad dosavadního násilí na psychiku dítěte je záměrně bagatelizován. Pokud se podaří děti svěřit do péče násilnickému rodiči, je jen otázkou času, kdy toto bude volné pro trh s dětmi. Tím mám na mysli místo v dětském domově, které štědře dotuje stát, či pěstounský byznys. Násilnický rodič totiž dítě zpravidla buďto týrá nebo si s ním neví rady a daruje ho prvnímu zájemci, který se namane. Účel již byl totiž splněn. Oběť byla zničena útokem na nejcitlivější místo – její srdce, její dítě.

Orgány JJ si napíšou čárku, rozdělí odměny, zase je vyděláno, HDP roste, trh funguje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *